AKCE   2012

Divadelní představení v Poděbradech

leden 2012

Již tradičně se 4 členky našeho klubu, tentokrát i s manžely, zúčastnily benefičního představení našeho spřáteleného klubu Rotary Poděbrady. Místní divadelní spolek Jára Cimrman svou hrou ČESKÉ NEBE opět výborně pobavil všechny návštěvníky. Předanou částkou 2000,- Kč jsme podpořily akce Rotary klubu. Účast za náš klub: K. Rybáková, A. Preisslerová, V. Gajdošíková, Z. Ilinčevová.

 

Výstava Václava Radimského

únor 2012

Společně s našimi přáteli jsme navštívili výstavu známého českého krajináře - impresionisty akademického malíře V. Radimského (1867-1946) v Městské knihovně. Kulturní zážitek byl znásoben výkladem kunsthistoričky, členky našeho klubu, Jany Orlíkové. 

 

Společenství ANDROMÉDA

únor 2012

V souladu s programem prezidentky POMOC VE STÁŘÍ byl přivítán na naší schůzce p. Ota Petrák, vedoucí společenství, jehož velkým projektem je výstavba hospicu, domova a stacionáře pro seniory ve Velké Chmelištné u Rakovníka. Objekt zatím funguje jako pečovatelská služba pro potřebné občany z nejbližšího okolí. Více na webových stránkách  www.spolecenstvi-andromeda.cz. Po zajímavé prezentaci  zhodnotíme, jak bychom se mohly angažovat v tomto projektu.

 

Cesta do Indie

březen 2012

Své bohaté zážitky z tohoto asijského subkontinentu nám předala na schůzce členka klubu Ivana Vališová. Se svou dcerou strávila 3 týdny v indickém státě Kerala.

 

Zážitky z Japonska

duben 2012

Japonsko navštívila Jana Orlíková již 8x. Velmi zajímavě vyprávěla nejen o zemi, ale především o zkušenostech, které získala při pořádání výstav o čs. umělcích v Japonsku, např. o Alfonsu Muchovi (r. 1983), později o Františku Kupkovi.

 

Setkání s návštěvou z Francie

duben 2012

Do Prahy přijela na týden se svým manželem viceprezidentka klubu NIORT Martine Courant.  S výběrem ubytování v pitoreskní části Prahy i s prvním seznámením města pomohly členky klubu - K. Rybáková a J. Matějková. Marie-Laura Sasse-Poiret zase  pomohla s kontaktem na paní Geraldinu Muchovou, kterou oba manželé v její neobyčejné vile na Hradčanech navštívili. Oba pak přišli mezi nás na schůzku, přiblížili nám svůj kraj mezi Bordeaux, La Rochelle a Poitiers a předali vlaječky nejen svého klubu, ale i SIC Metz. Věříme, že toto setkání napomůže v budoucím období pevnějším přátelským kontaktům.

 

Vyprávění o Islandu

květen 2012

Program květnové schůzky doplnil poutavým výkladem manžel naší členky Evy Krchové o jejich výletu na Island. Bohatá obrázková dokumentace s výkladem a využitím počítačové prezentace nám přiblížila tento zajímavý ostrov u evropského kontinentu.

 

Přesun funkcí

květen 2012

Krátce po květnové schůzce oznámila Věra Gajdošíková, že rezignuje na funkci prezidentky. Dočasně se ujaly vedení K. Rybáková a Z.Ilinčevová s tím, že od září 2012 povede klub Jana Orlíková. Na funkci sekretářky rezignovala též Hermína Fakin. Vzhledem k tomu, že od počátku roku opustila klub Eva Klimešová, zůstává neobsazená i funkce  viceprezidentky.

Pražský klub opustila také naše milá členka z Belgie Marie-Laura Sasse-Poiret, která následuje svého manžela do jeho nové pracovní destinace. Náš malý dárek jí bude připomínat její aktivní 3letý pobyt v Praze i členství v našem klubu.

Kromě dvou již zmíněných členek během roku opustily naše řady i Naďa Šantrůčková, Jana Černy a Hanka Šamalíková.

Přišla mezi nás však Hana Hynková, která se velmi aktivně zapojuje do všech akcí.

 

Mezinárodní dětský tábor na Slovensku

srpen 2012    

SI klub v Košicích opět zorganizoval mezinárodní letní tábor pro umělecky nadané děti. Letošního, již 8. tábora, se zúčastnily děti ze Slovenska, Čech a Polska. Náš klub vyslal do rekreačního zařízení ve Zlaté Idce opět 2 děti, které jsme finančně podpořily. Tentokrát to byly Kamila Holánková, 12 let, a Eva Benešová, 10 let. Obě se věnují modernímu tanci, Eva je navíc mažoretkou. Všechny děti si pochvalovaly bohatý program, výuku tance, výlety do přírody i do Košic a samozřejmě závěrečnou diskotéku. Večera na ukončení se zúčastnili i rodiče, kteří ocenili dobré vedení a péči o jejich potomky.

 

 

Výjezd do Kutné hory

září 2012

V zájmu konsolidace nálady a poměrů v klubu jsme se rozhodly pro 2denní setkání mimo Prahu a vybraly jsme si historickou Kutnou Horu. Přilákala nás tam též výborná výstava EUROPA JAGELLONICA v bývalém jezuitském semináři, nyní sídla Středočeské galerie. Pracovní schůzku jsme situovaly do historického sálu restaurace naproti Kamennému domu. Zpestřením bylo povídání Zuzany Ilinčevové o starých dobových kabelkách s jejich předvedením, dále názory na chování Čechů ve srovnání s cizinci (výklad Irena Coufalová) a povídání o špercích naší zlatnice Marcely Staňkové, které vyvolalo živou diskusi.

Výlet celkově splnil své očekávání – uvědomit si důležitost klubové pospolitosti a vzájemné uznávání názorů.

 

Návštěva SIC Praha v Bayreuthu

říjen 2012

SIC Bayreuth nás pozval na setkání linkových klubů, které se konalo 25. - 28. října 2012. Účastnily jsme se také prohlídky budovy, v níž se konají slavnosti Richarda Wagnera, a výletu do Bamberku s prohlídkou města a návštěvou dómu, který v letošním roce velkolepě oslaví 1000. výročí své existence. Opět jsme si užily velmi přátelského přijetí členek bayreutského klubu a obnovily kontakty navázané již před mnoha lety.

         

              

               

         

        

 

                          

              

 

 

 

 

Setkání českých a slovenských soroptimistických klubů

říjen 2012

Letos zorganizoval SIC Brno tradiční setkání českých a slovenských klubů. Naše brněnské kolegyně vybraly krásné historické městečko Mikulov, kde jsme si mohly dle připraveného programu prohlédnout zámecký areál, ochutnat jihomoravská vína ve sklípku hotelu s bohatým pohoštěním, které též samy připravily. Součástí setkání byla i výměna informací o činnosti všech klubů a diskuse o problémech a jak je řešit. Společný oběd se konal v restauraci Fara v Klentnici. Po něm jsme si mohly ještě prohlédnout židovské město a vyslechnout koncert židovské hudby.

  Fara Klentnice
 

Setkání nad skleničkou vína

listopad 2012

Pod názvem Sklenička vína pořádáme již tradičně setkání s veřejností, na které zveme k diskusi hosta z oblasti kultury, umění, vědy. Tentokrát přišel mezi naše hosty mezinárodně uznávaný kytarista profesor Štěpán Rak. V neobvyklém prostředí nově zrestaurované Oranžerie Břevnovského kláštera zaujal umělec nejen svou hrou a zpěvem, ale i vtipným a poutavým vyprávěním. Výtěžek celé akce bude věnován sdružení ACORUS, které poskytuje odbornou pomoc osobám ohroženým domácím násilím.

Vánoční setkání

prosinec 2012

Před Vánocemi jsme uspořádaly tradiční vánoční posezení, tentokrát v našem domovském prostředí klubu MAT. Na setkání jsme přinesly jednotlivé dárečky pro všechny děti, které jsou ubytovány v azylovém domě ACORUS, aby je dostaly včas na Vánoce.