Květen 2022

POMOC UKRAJINĚ

Soroptimist International je velká společenská organizace žen na celém světě. Její evropská část pokrývá činnost žen ve 40 zemích. Mezi jejími projekty je Vzdělávání, Posílení pozice žen, Násilí páchané na ženách, Zdraví a správné stravování,  atd. Tyto velké ideály jsou nyní zastíněny válečnou situací na Ukrajině.

Naše evropské ústředí vyzvalo všechny unie i jednotlivé kluby v Evropě napomoci řešit tuto situaci. V současné době už probíhá 2. fáze projektů Moldavy (Nisporeny, Edinet), nově Žilina, Portugalsko, Rumunsko a Polsko, viz náhled na jejich webové stránky: 

 

https://soroptimist-projects.org/avada_portfolio/war-zone-initiative-si-nisporeni-moldova-phase-2/

https://soroptimist-projects.org/avada_portfolio/war-zone-initiative-si-zilina-slovakia-phase-2/

https://soroptimist-projects.org/avada_portfolio/war-zone-initiative-si-edinet-moldova-phase-2/

https://soroptimist-projects.org/avada_portfolio/ukraine-close-in-our-hearts/

https://soroptimist-projects.org/avada_portfolio/war-zone-initiative-si-romania/

https://soroptimist-projects.org/avada_portfolio/war-zone-initiative-si-poland/

 

Úspěšně již byly vybrány a využity peníze na 9 projektů:

Slovensko

  • SI Košice –10.000,- EUR
  •  SI Źilina  –20.000,- EUR
  • SI Bratislava – 9.000,-  EUR

Maďarsko

  • SI Szombathely – vybráno 10.000,- EUR
  • SI Budapest Corvinus – vybráno 10.000,- EUR

Moldava

  • SI Eldinet  – vybráno 10.000,- EUR
  • SI  Nisporeni  – vybráno 5.000,- EUR
  • SI  Stefan Voda – vybráno 5.000,- EUR

Polsko  SI Lvov – vybráno 20.000,- EUR

 

Co se týče České a Slovenské republiky všech 5 klubů prostřednictvím svých koordinátorů se informuje o své činnosti. Okamžitá materiální pomoc probíhá od počátku zejména na Slovensku. SI klub Praha kromě individuální pomoci jednotlivých členek přímo v Praze vybral finančční obnos, z něhož jsme se zatím rozhodly nakoupit potraviny za cca 10.000 Kč a prostřednictvím Centra národnostních menšin zásilku odeslat přímo do Lvova. Jsme připraveny pomáhat i nadále dle vyvíjející se situace.

 

 

 

 

 

 


Kontakt

SOROPTIMIST klub Praha

Pražská 2/1014
Praha 10
102 00


+420 727 866 295