Pomoc SI klubu Sondrio, Itálie

Naše partnerství s SI klubem Sondrio začalo návštěvou jejich členky Karoliny  na schůzce našeho klubu v březnu 2019, kde nám poutavě představila činnost jejich klubu. Karolina je Češka, provdaná do Itálie, a pravidelně přijíždí do Prahy.  První kontakty ale proběhly již v létě 2018, kdy se setkala s úřadující prezidentkou Janou Benešovou. Obě zůstaly nadále v kontaktu.

V září 2019 sedm členek našeho klubu přijalo pozvání k návštěvě jejich zajímavého městečka a během návštěvy byla oficiálně podepsána Smlouva o partnerství mezi oběma kluby. Další společné setkání bylo naplánováno na podzim 2020 v Praze. 

V lednu 2020 však pronikly první hrozivé zprávy z Číny o nákaze Coronavirem. Itálie se stala první a nejvíce zasaženou evropskou zemí. Ze Sondria v regionu Lombardie přicházely zoufalé zprávy od našich přítelkyň. Guisi, která je lékařkou v místní nemocnici a zároveň prezidentkou klubu, informovala, že jejich oddělení museli zavřít, protože polovina lékařů + 3 sestry už jsou nakaženi Coronavirem. Místní klub a vedení nemocnice i města vyhlásili oficiální sbírku na pomoc místní nemocnici. Napadlo nás pomoci finanční sbírkou mezi námi, která by jim umožnila nakoupit aspoň nezbytné zdravotní potřeby. Vybraná částka ve výši 1700 € už byla odeslána a věříme, že i tato naše malá pomoc pomůže. 


Governors´ Meeting 2020 v Praze

Každoroční setkání Governors´ Meeting se bude letos konat v Praze. Pro setkání zástupců všech SIE klubů byl vybrán hotel Diplomat v termínu 26. – 28. června 2020, kde budou probíhat veškerá jednání, diskuse i plány na další období. Hotel Diplomat bude též místem pro slavnostní večeři. Na závěr se účastnice budou moci rozhlédnout po našem krásném hlavním městě, kde je doprovodí členky pražského klubu.

    

Grant na podporu projektu v centru Acorus pro osoby ohrožené domácím násilím

Soroptimist klub Praha požádal evropskou federaci o udělení grantu na podporu projektu společného s centrem Acorus. Získaly jsme grant ve výši 3 000,- EUR. Tento grant byl určen na podporu Michaely, která je klientkou tohoto centra (viz www.acorus.cz/cz/domaci-nasili/pribehy-ohrozenych-osob/pribeh-pani-misi.html).

Vzhledem k tomu, že problémy Michaely byly průběžně řešeny Acorusem, finanční částka grantu bude nadále využívána pro podobné akutní problémy žen, které se octly v nejvyšší nouzi v této instituci.


Kontakt

SOROPTIMIST klub Praha

Pražská 2/1014
Praha 10
102 00


+420 606 651 648