2022

 

Květen 2022

POMOC UKRAJINĚ

Soroptimist International je velká společenská organizace žen na celém světě. Její evropská část pokrývá činnost žen ve 40 zemích. Mezi jejími projekty je Vzdělávání, Posílení pozice žen, Násilí páchané na ženách, Zdraví a správné stravování,  atd. Tyto velké ideály jsou nyní zastíněny válečnou situací na Ukrajině.

Naše evropské ústředí vyzvalo všechny unie i jednotlivé kluby v Evropě napomoci řešit tuto situaci. V současné době už probíhá 2. fáze projektů Moldavy (Nisporeny, Edinet), nově Žilina, Portugalsko, Rumunsko a Polsko, viz náhled na jejich webové stránky: 

 

https://soroptimist-projects.org/avada_portfolio/war-zone-initiative-si-nisporeni-moldova-phase-2/

https://soroptimist-projects.org/avada_portfolio/war-zone-initiative-si-zilina-slovakia-phase-2/

https://soroptimist-projects.org/avada_portfolio/war-zone-initiative-si-edinet-moldova-phase-2/

https://soroptimist-projects.org/avada_portfolio/ukraine-close-in-our-hearts/

https://soroptimist-projects.org/avada_portfolio/war-zone-initiative-si-romania/

https://soroptimist-projects.org/avada_portfolio/war-zone-initiative-si-poland/

 

Úspěšně již byly vybrány a využity peníze na 9 projektů:

Slovensko

  • SI Košice –10.000,- EUR

  •  SI Źilina  –20.000,- EUR

  • SI Bratislava – 9.000,-  EUR

Maďarsko

  • SI Szombathely – vybráno 10.000,- EUR

  • SI Budapest Corvinus – vybráno 10.000,- EUR

Moldava

  • SI Eldinet  – vybráno 10.000,- EUR

  • SI  Nisporeni  – vybráno 5.000,- EUR

  • SI  Stefan Voda – vybráno 5.000,- EUR

Polsko  SI Lvov – vybráno 20.000,- EUR

 

Co se týče České a Slovenské republiky všech 5 klubů prostřednictvím svých koordinátorů se informuje o své činnosti. Okamžitá materiální pomoc probíhá od počátku zejména na Slovensku. SI klub Praha kromě individuální pomoci jednotlivých členek přímo v Praze vybral finančční obnos, z něhož jsme se zatím rozhodly nakoupit potraviny za cca 10.000 Kč a prostřednictvím Centra národnostních menšin zásilku odeslat přímo do Lvova. Jsme připraveny pomáhat i nadále dle vyvíjející se situace.

 

SIC DRÁŽĎANY v Praze

21. května 2022

Díky iniciativě našich kolegyň z Drážďan se uskutečnilo velmi milé setkání v Praze, kam přijelo vlakem 9 účastníků našeho prvního setkání. Čekali jsme je v hotelu Olšanka. Po krátkém uvítání, výměně vzájemných informací a občerstvení jsme se vydali společně tramvají na procházku Prahou. Někteří odjeli večerním vlakem zpět do Drážďan, někteří si pobyt prodloužili ještě o den. Jsme vděčné iniciativě prezidentky Šárky Atzenberg, která se znalostí českých poměrů celou akci zorganizovala. Těšíme se na další setkání s našimi milými návštěvníky ze sousední země. Za celý pražský klub přejí pražští účastníci akce Alice, Zuzka, Jana M, Jana Bur., Hanka, Věra a Jana Š. s přítelem.  

    

  

 

 

VÝROČÍ ACORUSU

20. září 2022

Tři členky našeho klubu (Z. Ilinčevová, J. Šolcová, H. Hynková) se zúčastnily oslavy 25. výročí instituce ACORUS, se kterou od jejího založení spolupracujeme formou sponzorských darů, ať už jsou to finance, získané naší každoroční akcí SKLENIČKA VÍNA, kam zveme naše přátele seznámit se s významnými osobnostmi společenského života a nebo jsou to vánoční dárky dětem a jejich maminkám, které tam nacházejí dočasně azyl ve svém složitém životě. Byly jsme přítomny křestu knihy, vydané k tomuto výročí, ochutnaly jsme připravené dobroty i slavnostní dort a hlavně jsme si užily úžasnou přátelskou atmosféru. Děkujeme ACORUSU!

  

 

Sklenička vína

23. listopadu 2022

Na naše letošní setkání s přáteli našeho klubu jsme si pozvali opět hosty z oblasti kultury. Byl to filmový, divadelní a televizní herec Jiří Štrébl a hudebnice, spisovatelka a překladatelka Eva Turnová. Bohužel zdravotní a jiné problémy nedopřály mnoha pozvaným přijít mezi nás, ale kdo přišel, byl nadšen vtipem a bezprostředností našich milých hostů.

Výtěžek akce bude poskytnut společnostem ACORUS a ROSA, které podporují ženy a děti, jež zažily domácí násilí.

Nové členství

V roce 2022  náš klub vstoupil do  ASOCIACE SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI. Vstup logicky souvisí s tématy klubu na roky 2022/2023 - Cíle udržitelného rozvoje. Asociace sdružuje 500 členů z veřejného, neziskového a vzdělávacího sektoru a stala se největší iniciativou společenské odpovědnosti (CSR) a Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) od OSN v Česku, jejíž vizí je, aby se společenská odpovědnost a udržitelnost stala přirozenou součástí podnikání i fungování každé organizace v Česku. Naše členky se zúčastnily 3 zajímavých akcí – Oslavy Světového dne životního prostředí na Švédském velvyslanectví, Udržitelných vánoc v KCP Praha a snídaně se členy na téma Dezinformace v médiích

 

Daleké cesty

Rok 2022 nebyl rokem velkých setkání českých a slovenských klubů, jejichž frekvence byla narušena v minulých letech pandemií. Zato jsme se společně vypravily za hranice všedních dnů. Několik členek klubu tak uskutečnilo dva výlety do Itálie - jeden v květnu na kouzelný ostrov Ischie s návštěvou Neapole a  druhý na konci října do krásné a zajímavé Apulie.  

 

Vánoce v Acorusu

V rámci naší dlouholeté podpory našeho klubu společnosti ACORUS jsme již tradičně připravily a předaly dárky pod stromeček dětem a jejich maminkách, které trávily vánoční svátky v azylovém domě této společnosti.  Čas byl rovněž na zhodnocení letošní spolupráce s ředitelkou ACORUSU paní Chaloupkovou.

 
 

Vánoční procházka

A konečně v závěru roku jsme se prošly zasněženou Prahou - byla to vzácná příležitost k setkání ve ztišené Praze pod sněhem a s občasnými zastávkami u stánků s vánočním občerstvením.

SIC DRÁŽĎANY v Praze