2022

SIC DRÁŽĎANY v Praze

21. května 2022

Díky iniciativě našich kolegyň z Drážďan se uskutečnilo velmi milé setkání v Praze, kam přijelo vlakem 9 účastníků našeho prvního setkání. Čekali jsme je v hotelu Olšanka. Po krátkém uvítání, výměně vzájemných informací a občerstvení jsme se vydali společně tramvají na procházku Prahou. Někteří odjeli večerním vlakem zpět do Drážďan, někteří si pobyt prodloužili ještě o den. Jsme vděčné iniciativě prezidentky Šárky Atzenberg, která se znalostí českých poměrů celou akci zorganizovala. Těšíme se na další setkání s našimi milými návštěvníky ze sousední země. Za celý pražský klub přejí pražští účastníci akce Alice, Zuzka, Jana M, Jana Bur., Hanka, Věra a Jana Š. s přítelem.  

    

  

 

 

VÝROČÍ ACORUSU

20. září 2022

Tři členky našeho klubu (Z. Ilinčevová, J. Šolcová, H. Hynková) se zúčastnily oslavy 25. výročí instituce ACORUS, se kterou od jejího založení spolupracujeme formou sponzorských darů, ať už jsou to finance, získané naší každoroční akcí SKLENIČKA VÍNA, kam zveme naše přátele seznámit se s významnými osobnostmi společenského života a nebo jsou to vánoční dárky dětem a jejich maminkám, které tam nacházejí dočasně azyl ve svém složitém životě. Byly jsme přítomny křestu knihy, vydané k tomuto výročí, ochutnaly jsme připravené dobroty i slavnostní dort a hlavně jsme si užily úžasnou přátelskou atmosféru. Děkujeme ACORUSU!

  

 

Sklenička vína

23. listopadu 2022

Na naše letošní setkání s přáteli našeho klubu jsme si pozvali opět hosty z oblasti kultury. Byl to filmový, divadelní a televizní herec Jiří Štrébl a hudebnice, spisovatelka a překladatelka Eva Turnová. Bohužel zdravotní a jiné problémy nedopřály mnoha pozvaným přijít mezi nás, ale kdo přišel, byl nadšen vtipem a bezprostředností našich milých hostů.

Výtěžek akce bude poskytnut společnostem ACORUS a ROSA, které podporují ženy a děti, jež zažily domácí násilí.

Nové členství

V roce 2022  náš klub vstoupil do  ASOCIACE SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI. Vstup logicky souvisí s tématy klubu na roky 2022/2023 - Cíle udržitelného rozvoje. Asociace sdružuje 500 členů z veřejného, neziskového a vzdělávacího sektoru a stala se největší iniciativou společenské odpovědnosti (CSR) a Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) od OSN v Česku, jejíž vizí je, aby se společenská odpovědnost a udržitelnost stala přirozenou součástí podnikání i fungování každé organizace v Česku. Naše členky se zúčastnily 3 zajímavých akcí – Oslavy Světového dne životního prostředí na Švédském velvyslanectví, Udržitelných vánoc v KCP Praha a snídaně se členy na téma Dezinformace v médiích

 

Daleké cesty

Rok 2022 nebyl rokem velkých setkání českých a slovenských klubů, jejichž frekvence byla narušena v minulých letech pandemií. Zato jsme se společně vypravily za hranice všedních dnů. Několik členek klubu tak uskutečnilo dva výlety do Itálie - jeden v květnu na kouzelný ostrov Ischie s návštěvou Neapole a  druhý na konci října do krásné a zajímavé Apulie.  

 

Vánoce v Acorusu

V rámci naší dlouholeté podpory našeho klubu společnosti ACORUS jsme již tradičně připravily a předaly dárky pod stromeček dětem a jejich maminkách, které trávily vánoční svátky v azylovém domě této společnosti.  Čas byl rovněž na zhodnocení letošní spolupráce s ředitelkou ACORUSU paní Chaloupkovou.

 
 

Vánoční procházka

A konečně v závěru roku jsme se prošly zasněženou Prahou - byla to vzácná příležitost k setkání ve ztišené Praze pod sněhem a s občasnými zastávkami u stánků s vánočním občerstvením.