Akce 2008

 

Naše členství v České ženské lobby

Česká ženská lobby (ČŽL) byla založena v roce 2004 jako síť neziskových organizací a současně jako národní reprezentace Evropské ženské lobby. V současné době sdružuje 21 členských organizací (např. Asociace podnikatelek a manažerek ČR, Český helsinský výbor, Český svaz žen, Evropská kontaktní skupina, Fórum 50 %, Gender Studies, Hnutí za aktivní mateřství, proFem, Rosa, Unie katolických žen a další). ČŽL se angažuje v oblastech jako je násilí na ženách, ženy v rozhodovacích pozicích a politice, ekonomické a sociální postavení žen nebo ochrana žen proti diskriminaci. Pražský klub Soroptimist International je jednou ze 6 zakládajících organizací a naše členky se pravidelně účastní především akcí s tématikou rovných příležitostí pro ženy a muže a s tématikou lidských práv obecně.

Aktivity České ženské lobby v roce 2008, na nichž se náš klub aktivně podílel: Ve spolupráci s dalšími neziskovými organizacemi - Amnesty International, Ligou lidských práv, Člověk v tísni - ČŽL podporovala přistoupení České republiky k mezinárodnímu trestnímu soudu (ICC). Ve spolupráci s Poradnou pro občanství a Ekologickým právním servisem ČŽL lobovala za přijetí tzv. Antidiskriminačního zákona, který má zamezit nejrůznějším druhům diskriminace v oblastech každodenního života. ČŽL se stala místem pro připomínkování zásadních dokumentů (např. „Priority a postupy vlády při prosazování Rovných příležitostí pro ženy a muže“). Na základě nabídky ministryně pro lidská práva a rovné příležitosti získaly členky ČŽL možnost účastnit se jednání Rady vlády pro rovné příležitosti, Rady vlády pro lidská práva a Rady vlády pro neziskové organizace. V květnu 2008 roku dostal náš klub možnost prezentovat hlavní cíle Soroptimist International, projekty a aktivity našeho klubu na jarním zasedání Rady vlády pro neziskové organizace. Členky našeho klubu se zúčastňovaly seminářů, konferencí i jiných akcí pořádaných k tématu Rovných příležitostí.

 

Setkání českých a slovenských klubů ve Vrátné dolině

Tradiční setkání českých a slovenských klubů 2008 se uskutečnilo ve dnech 12. - 14. dubna 2008 na Slovensku, ve Vrátné dolině a zorganizovaly jej členky SI klubu Žilina. Součástí tohoto setkání byl i tréninkový seminář o aktuálních otázkách naší organizace, které vedla Kirsten Sveder ze Švédska. Sororky ze Žiliny nám připravily zajímavý program, v němž nechyběl ani atraktivní folklórní večer. Bylo milé, že jsme se sešly v tak hojném počtu a naše prezidentka Kateřina Rybáková pozvala všechny přítomné do Prahy na jarní setkání českých a slovenských klubů v roce 2009.

Sklenička vína – Doc. MUDr. Jan Měšťák, CSc.

Praha, 27. 3. 2008, X-Patriot
“Při každé operaci jsem zcela soustředěný na její úspěšnost. Když je operace technicky dobře provedená,měla by tím být i úspěšná.Co se týče vlastního života, mám jasně vytvořenou hierarchii hodnot. Neexistuje pro mne nic více, než zdraví a štěstí mých dětí.”

Tato slova potvrdil doc. Měšťák i při setkání nad skleničkou vína, které jsme uspořádaly ve prospěch o.s. Acorus. Doc. Měšťák hovořil velice hezky o své dvacetileté praxi na Klinice plastické chirurgie III. LF UK v Praze. Také o přístupu k pacientkám, o své pedagogické a vědecké činnosti, i o tom, jak zvládal svou roli otce. Odpověděl i na četné dotazy zúčastněných a o.s. Acorus poskytl finanční dar ve výši 5.000 Kč. Prezidentka našeho klubu předala Acorusu výtěžek večera, který činil 10.000,- Kč.

Sklenička vína – Doc. MUDr. Jan Měšťák, CSc. Sklenička vína – Doc. MUDr. Jan Měšťák, CSc.

4. mezinárodní setkání talentované mládeže - Zlatníky

4. ročník Mezinárodního tábora, který tradičně s přispěním a podporou Mezinárodního Visegradského fondu organizuje SIC Košice, se uskutečnil ve dnech 10. 8. – 17. 8. 2008. Náš klub, který se tohoto projektu účastní od samého počátku, vyslal dvě talentované dívky, kterým byl týdenní pobyt s mezinárodní účastí a pod odborným vedením jistě ku prospěchu.

Blahopřejeme Acorusu!

Psychosociální centrum pro týrané a zneužívané ženy Acorus oslavilo v letošním roce 10. výročí svého založení. Naše spolupráce s touto organizací trvá rovněž již téměř 10 let, a patří k našim dlouhodobým úspěšným projektům. Společně s vedením centra Acorus jsme k tomuto výročí zorganizovaly slavnostní večer (31.9.2008), kterého se na naše pozvání zúčastnil i houslový virtuos Václav Hudeček a jeho žena, herečka a spisovatelka Eva Trejtnarová. Atmosféra večera byla úžasná a nás těší, že jsme mohly této organizaci znovu vyjádřit náš obdiv a podporu.

Blahopřejeme Acorusu Blahopřejeme Acorusu Blahopřejeme Acorusu Blahopřejeme Acorusu

Milí hosté

Rovněž v letošním roce navštívilo Prahu mnoho našich kolegyň z klubů v zahraničí. Prezidentka SI klubu Singapur Premalu Gopala Krishnakone k nám přijela z největší dálky. MUDr. Alena Novak, guvernérka Švédské unie, je českého původu, jezdí k nám pravidelně a tentokrát pro nás uspořádala i velmi zajímavou přednášku o malárii, v níž čerpala ze svých zkušeností lékařky dobrovolnice v rovníkové Africe. V závěru roku navštívily Prahu členky klubu Vídeň Vivata. Pod profesionálním vedením Milady Barčišové si prohlédly Prahu a setkaly se s našimi členkami. V příštím roce budeme spolupracovat na společném projektu.