AKCE 2016

Klubový výlet do Telče

Květen 2016

Ve dnech 20. -22. 5. 2016 jedenáct členek našeho klubu společně navštívilo další památku UNESCO v ČR - tentokrát Telč. Bydlely jsme přímo na hlavním náměstí, takže jsme krásné slunečné dny prožily přímo v centru této renesanční perly.Kromě návštěvy nejvýznamnějších památek města zbyl čas i na diskusi o našídalší činnosti a plánování dalších klubových akcí. Nádherné dny, nádherná atmosféra! Škoda jen, že se počet námi nenavštívených památek UNESCO - což byl náš záměr -  nebezpečně krátí. Ale i tak je u nás tolik krásných míst, které lákají ke společné návštěvě.

https://vimeo.com/167724496

heslo: Telč 2016Setkání českých a slovenských klubů

3.-5. června 2016

Členky českých a slovenských SI klubů se pravidelně setkávají každý rok. Tentokrát zorganizoval setkání SI klub Bratislava na chatě Amor ve Zlatnickej dolině u Skalice na Slovensku. Přijelo na 50 členek z SI klubů Praha, Brno, Bratislava, Žilina a Košice.  Upevnila se přátelství stará 20let.
Kluby  prezentovaly nové projekty, které vyhlásily prezidentky klubů na své volební období.

Za pražský klub se zúčastnily:  prezidentka Elen Šťastná, Bobi Matyášová, Kateřina Bělská a čekatelka na členství Jana Burianová. Měly jsme možnost obdivovat historii, současnost a rozvoj Skalice. Jejich úspěchy jsou opravdu obdivuhodné.


Slavné ženy minulosti

Místopředsedkyně Senátu Parlamentu České republiky Mgr. Miluše Horská ve spolupráci  se Soroptimist  klubem Praha uspořádala  14.6.2016 seminář z cyklu "Slavné ženy minulosti." Jednou z nich je BERTA VON SUTTNER, rozená hraběnka Kinsky z Vchynic a Tetova, rodačka z Prahy, první
žena, která v roce 1905 obdržela Nobelovu cenu za mír, pacifistka, publicistka, spisovatelka, spoluzakladatelka stálého rozhodčího soudu v Haagu. Svým životem a dílem se řadí do čela obránců humanistických idejí v Evropě druhé poloviny 19. století.

O životě, díle a přesahu myšlenek této mimořádné ženy do současnosti hovořila  Jana Hodurová  ze Společnosti Berty Suttnerové a  publicista, novinář  Jan Fingerland.

Hynek  Kmoníček, ředitel zahraničního odboru Kanceláře prezidenta republiky, aplikoval odkaz Berty von Suttner do současné doby a geopolitické situace.

Seminář moderovala Markéta Ševčíková, redaktorka Českého rozhlasu.

Tato mimořádná akce s bohatou diskusí, v krásném prostředí Kolowratského paláce Senátu Parlamentu ČR ukázala zajímavost a aktuálnost odkazu minulosti.


         

                         


Výstava o Karlu IV.

23.6.2016

Z řady výstav, které letos oslavují 700 let velkého českého panovníka, jsme si vybrali ke společné návštěvě "Císař Karel IV. 1316 - 2016" ve Valdštejnské jízdárně. Výstavou nás provedla kunsthistorička Monika Sybolová a podala nám zasvěcený výklad nejen o době Karla IV., ale i o vzácných exponátech z mnoha zemí světa. Mnohé z nich můžeme vidět opravdu jen jednou za život. Návštěva takové kvalitní výstavy je zážitkem i kulturním obohacením.

Vrchotovy Janovice - Sidonie Nádherná

15. srpna 2016

Členka klubu Elsa Zemánková pro nás zorganizovala krásný prázdninový výlet, resp. připojila nás ke svým zajímavým a milým přátelům ze
svého Benešova. Komfortní bus nás dovezl do cíle - Vrchotových Janovic seznámit se nejen se zámkem a parkem, ale především s jejich posledními majiteli, rodinou Nádherných a zvláště s poslední členkou rodu Sidonií.

Vrcholným závěrem dne nebyla jen příjemná večeře ve známé hradčanské restauraci U labutí, ale hra-muzikál na Letní scéně divadla Ungelt,
inspirovaný právě životním příběhem Sidonie Nádherné.

Z klubu se zúčastnily: Bobi, Elen, Anička, Zuzka, Jana M a samozřejmě Elsa.

 

       


Setkání s členkami SI klubu Bad Ischl

23. 9. 2016

V září navštívilo Prahu 12 členek SI klubu z Bad Ischl, Rakousko. Pro detailní poznání našeho města si zvolily průvodce, ale s našimi 4 členkami (Elen, Bobi, Zuzka, Irenka) se sešly v zajímavém prostředí kavárny "Suterén" u Vltavy. Nechyběly typické české chlebíčky, ale především srdečná atmosféra, kdy byl čas pohovořit o činnosti, zkušenostech i projektech. V Bad Ischlu mají zajímavý projekt na podporu mladých hudebníků i aktivity, které navazují na tradice jejich lázeňského městečka. Solné doly ve středověku zajistily tomuto kraji bohatství a prosperitu. 

Těšíme se, že po tomto prvním vzájemném seznámení budou následovat další vzájemná setkání.

25. výročí SI klubu Brno

30.9. - 2.10. 2016

Toto krásné výročí bylo příležitostí pro setkání členek z 11 soroptimistických klubů z celé Evropy. Na 60 hostů mělo příležitost poznat zajímavosti města Brno a setkat se společně v krásném prostředí hotelu International na večeři s cimbálovou muzikou. Chtěly jsme přijet ve větším počtu, ale nemoc nám nedovolila a tak za nás za všechny předaly přání Bobi Matyášová a Elen Šťastná. 

Našemu nejbližšímu klubu přejeme hodně zdaru do dalších let !

Vzácná návštěva - pí Zdena Procházková

4. 10. 2016

Na naší říjnové schůzce jsme mezi sebou uvítaly herečku pí Zdenu Procházkovou, která se české veřejnosti připomněla rolí zestárlé Lídy Baarové ve filmu Filipa Renče "Lída Baarová". Při přátelském posezení zaujala všechny přítomné svou vitalitou, životním optimismem, skvělou pamětí a schopností svým vyprávěním vytvořit atmosféru příjemně prožitého večera.


 

   

                                

Sklenička vína 

25. listopadu 2016

Naše tradiční akce, kdy se setkáváme s veřejností a zveme některou z významných osobností kulturního či společenského života,
se konala opět v krásném prostředí Nostického paláce, sídla ministerstva kultury. Naším milým hostem, se kterým jsme si mohli popovídat a poslechnout zážitky z jeho bohatého hereckého života, byl Tomáš Töpfer.

Výtěžek akce bude věnován instituci ACORUS, která je azylem pro ženy a děti - oběti domácího násilí.

                                        

               
                       

                     

                  

Vánoce  2016

Tyto svátky jsou o dodržování tradic - nejen náboženských, ale především mezilidských. A my jsme se opět setkaly mimo
naši klubovní místnost, a to v restauraci PIVO A BASILICO. 

Další tradicí už se stala příprava dárků pro malé svěřence azylového domu Acorus, kteří tam tráví během dočasného pobytu
i vánoce. Jmenovité dárečky pro malé i jejich maminky jsme dodaly do Acorusu ještě před Štědrým dnem a věříme, že všichni obdarovaní měli radost.