Akce 2017

 

Výjezdní zasedání - Třebíč

Květen 2017

Ve dnech 19. - 21. 5. 2017 se 12 členek našeho klubu zúčastnilo výletu do Třebíče, seznámit se s další památkou UNESCO v ČR. Historii města, zvláště baziliku sv. Prokopa a židovské město, nám přiblížil místní průvodce p. Řídký. Ubytování v krásném hotýlku Joseph 1699 a posezení v dalších příjemných místech, jakož i společné procházky nám zůstanou na dlouho jako velmi příjemně prožitý víkend.

       

 

 

 

Letní setkání

Červenec 2017

Dobu prázdnin, kdy se nescházíme v naší klubové místnosti, jsme využily k návštěvě naší členky Jany Orlíkové v jejím půvabném zahradním domečku. Pohostila nás svými tradičními kulinářskými pochoutkami a my jsme zase dodaly "vláhu" k příjemnému povídání o věcech minulých i přítomných. Ozdobou byl nejen umělecký anděl na stěně, ale i host, sedící pod ním - náš sklářský umělec Jaromír.

         

     

  

Výroční schůzka

3. října 2017

Výroční schůzku jsme si užily v novém prostředí - ve vinárně hotelu Olšanka. Nové místo, nové vedení klubu. Po dvou letech předala Elen Šťastná žezlo a zároveň krásný symbolický prezidentský řetěz své nástupkyni Janě Benešové. Ta byla ještě plná dojmů ze své cesty do Itálie, kde se setkala s členkami SI klubu na Sardinii. Zdá se, že budeme mít další přátelský kontakt ve slunné Itálii.

 

Setkání česko-slovenských klubů

6.-8. října 2017

SI klub Brno krásně připravil setkání, jehož se zúčastnily ve velkém počtu členky všech 5 klubů - Brna, Prahy, Bratislavy, Žiliny a Košic. Symbolické místo "na půl cesty" - krásná Kroměříž se svými památkami UNESCO přispěla k dobré náladě. Začaly jsme ochutnávkou v arcibiskupských sklepích. Další den jsme pokračovaly prohlídkou zámku-letního sídla olomouckých arcibiskupů a většina využila projížďku vláčkem do Podzámecké i Květné zahrady. Při závěrečné večeři v pivovaru nechyběly proslovy a výměna zkušeností.

Oceňujeme a budeme vzpomínat - za pražský klub Eva Krchová, Jana Matějková

   

 

Společenský večer

28. 11. 2017

Tradiční setkání s veřejností jednou v roce bylo tentokrát spojeno s aukcí vybraných děl umělců Vladimíra Suchánka, Karla Jílka, Dany
Kyndrové a Ivana Grubera. Velice jsme ocenili, že mezi nás přišel p. Vladimír Suchánek.  O hudební část večera se zasloužil Tomáš Klus se svými hudebníky. Celý večer proběhl v prostorách Českých center v centru Prahy za účasti zástupců instituce ACORUS, s níž má náš klub řadu let úzký kontakt, spojený s finanční podporou jejich činnosti. Také tentokrát jim výtěžek aukce bude předán.

Měli jsme radost z velkého počtu návštěvníků, kteří jsou většinou našimi stálými hosty, navíc jsme ocenili příjezd členek a členů ROTARY klubu z Třebíče.

 

                                                                                              

                        

   

  

  

 

Prosinec 2017

Předvánoční doba je doba setkávání a my jsme si dopřály SPOLEČNOU VEČEŘI v příjemné malostranské restauraci Pivo a Basilico s tradicí předat si vzájemně dárky formou tomboly.

 

Další neobvyklé setkání se uskutečnilo v pražské ŽIDOVSKÉ RADNICI, kam nás pozvala PhDr. Zuzana Peterová, která nás svým zajímavým povídáním uvedla do jiného světa, vedle kterého však stále žijeme. Žasly jsme nad rozsahem jejích aktivit, ale i nad schopností, jakým nás zasvětila do židovských tradic.

Na závěr jsme si mohly prohlédnout interiér Vysoké synagogy, kam se běžný návštěvník Prahy těžko dostane.

 

   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

A nakonec TRADIČNÍ VÁNOČNÍ SETKÁNÍ v naší partnerské instituci ACORUS, kam naše členky přivezly kupu dárků -  nejen pro maminky, které tam našly dočasný domov, ale hlavně pro jejich děti. Těšíme se s nimi z dárečků, které byly připraveny s láskou a vírou, že se jejich další životní pouť obrátí k lepšímu.