AKCE    2010

 

Adventní setkání

prosinec 2010

Již tradičně jsme přichystaly dárky pro děti v azylovém domě ACORUS. Pro setkání v adventním čase jsme přijaly pohostinnost krásně vyzdobeného domečku naší členky Jany O. Vzpomněly jsme každá jednotlivě i všechny dohromady na již bohužel chybějící členku klubu Miládku.
Těsně před Vánocemi nechyběl ani společný tradiční oběd v restauraci Jiná krajina.

Setkání nad skleničkou vína s dirigentem Liborem Peškem

listopad 2010

 

Známý český dirigent, který působil i dlouhá léta v zahraničí, s námi zajímavě rozprávěl nad skleničkou vína v sále budovy Národního muzea.

Výroční schůze

říjen 2010

 

Na výroční schůzce jsme mezi sebou uvítaly hosty z Rotary Poděbrady (pp. J. Haškovec a V. Hlavatý), Dr. Remarovou z Modrého klíče, Olgu Burovou ze SIC Lvov a její dceru Anastasiu, která pracuje v Praze – děkujeme všem za účast a dárky.
Přehled činnosti za uplynulý rok představila prezidentka Regina moderní formou v power-pointové prezentaci. Mezi členky klubu byla přijata Mgr. Jana Benešová, která se v uplynulém období aktivně věnovala práci v klubu jako čekatelka.
Příjemné prostředí klubu MAT umocnilo slavnostní atmosféru.

Návštěva z Nového Zélandu a Švédska

září 2010

 

Na schůzce jsme mezi sebou uvítaly členky SI klubů z N. Zélandu (Jeanette Griffith) a ze Švédska (Elisabeth Ekman), které nám představily činnost ve svých klubech. Během dne jim přiblížily krásy Prahy Jana Matějková a Zuzana Ilinčevová.
 

Výuka angličtiny

V kurzu angličtiny stále pokračujeme. Oproti původnímu rozdělení do 2 skupin jsme od září 2010 vytvořily skupinu sloučenou pod vedením zkušené pedagožky, která strávila řadu let v anglicky mluvících zemích.

 

Letní tábor pro talentované děti na Slovensku

srpen 2010

 

Tradičně jsme se zúčastnily letní akce Soroptimistického klubu z Košic vysláním a finanční podporou 2 dívek. Letošní tábor byl umístěn ve Zlatej Idke, bývalé hornické obci pod Kojšovským vrchem v košickém okrese. Letos se tu sešly děti ze Slovenska, Čech, Polska a Ukrajiny. Kromě výletů byl připraven bohatý program, věnovaný jako vždy výtvarnému umění, tanci, zpěvu a hře na hudební nástroje. Ocenění kvality vedení tábora se projevilo i v závěrečném programu, na jehož shlédnutí neváhali přijet rodiče nejen z Bratislavy, ale až ze vzdálených Čech a Ukrajiny. Nově navázaná přátelství budou děti udržovat na Facebooku, ale těší se hlavně na setkání v příštím roce.

Setkání v Gentu

červenec 2010

 

Každoročního sjezdu guvernérek SI klubů Evropské federace, tento rok v Belgii, se za náš klub zúčastnily prezidentka Regina Pešková a také Irena Coufalová, která v tomto roce začala pracovat jako koordinátorka SI/E pro oblast OSCE.

Víkend mimo Prahu

červen 2010

 

Více než polovina členek klubu se rozjela do jižních Čech strávit společně víkend. Odměnou bylo nejen krásné počasí, ale především dobrá nálada během prohlídky Jindřichova Hradce, a pak hlavně výbrně připravený pobyt na chalupách Katky a Nadi v Dolním Žďáru.
 

Ochutnávka vín ve sklípku v Poděbradech

červen 2010

 

Na pozvání do sklípku od klubu Rotary Poděbrady přijelo několik našich členek a kromě dobrého vína při přátelském setkání vyslechli všichni zasvěcený výklad místního znalce – someliéra.
 

Setkání českých a slovenských klubů v Bratislavě

červen 2010

 

Tradičního setkání v Bratislavě, spojeného s oslavou Svatojánské noci, se zúčastnily naše členky Regina, Anna a Marie-Laura.
 

Život v Keni

červen 2010

 

Alena Novak se podělila o čerstvé poznatky ze svého právě absolvovaného pobytu v Keni, kde pracovala jako „jeep doktor“. Smutné byly zejména zprávy o dětech. Většině z počtu 2,5 milionů zemřeli rodiče – oběti AIDS.
V malé loterii jsme v klubu vybraly Kč 1.240,- jako symbolickou pomoc. Vybrané peníze byly věnovány na nákup potravin pro místní sirotky.

Cesta na Nový Zéland

duben 2010

 

Zážitky ze společné cesty do tohoto vzdáleného kouta světa nám přiblížil bohatou fotodokumentací i poutavým vyprávěním manžel naší členky Evy Krchové.

Train the Trainers

duben 2010

 

Federace SI zorganizovala v Praze seminář, kterého se zúčastnily členky z SI klubů z Brna, Bratislavy, ale i z Polska, Gruzie, Maďarska, Chorvatska, Nizozemska a Izraele. Organizací celého setkání byl pověřen náš klub, jmenovitě prezidentka Regina Pešková a sekretářka Irena Coufalová. Řada delegátek využila nabídky pražského klubu – seznámit se blíže s Prahou, což zajistila Jana Matějková.

Podnikatelské baroko

březen 2010

 

Další naše členka Zuzana Ilinčevová nám poutavě přiblížila tento nový styl architektury, který se objevuje převážně v našich satelitních městečkách kolem velkých měst. Díky dokumentaci snímků na power-pointu byla přednáška velmi působivá.

Knihy pro Místní knihovnu Klánovice

březen 2010

 

Zuzka Ilinčevová iniciovala pomoc pro Místní knihovnu v Klánovicích u Prahy. Daly jsme dohromady 450 ks různých publikací a knih, které jistě jejich sbírky oživí.

Čtení z knihy vašeho srdce

březen 2010

 

Této akce České ženské lobby k 100. výročí oslav MDŽ v Praze 6 – Dejvicích se zúčastnily naše členky Regina a Jana B. Ocenily příjemnou atmosféru a inspirativní nápady.

Život v Zambii

únor 2010

 

Členka našeho klubu Alena Novak nás seznámila zajímavou přednáškou o životě v Zambii, kterou doprovodila promítáním snímků. Alena N. pracovala několik týdnů v tamní církevní nemocnici, která byla postavena pomocí švédské misijní společnosti.

Žily jsme kulturou!

únor 2010

 

Kromě dvou divadelních představení v MDP (Shirley Valentine a muzikálu Pan Kaplan má třídu rád) jsme navštívily i nově instalovanou expozici Umění 19. století v Čechách v Klášteře sv. Jiří na Pražském hradě, kterou nám fundovaně přiblížila naše členka, kunsthistorička Jana Orlíková.

 

Rotary Poděbrady

leden 2010

 

Pozvání našeho spřáteleného klubu Rotary Poděbrady na divadelní představení Jára Cimrman se za náš klub zúčastnila past-prezidentka Kateřina. Při této příležitosti předala náš finanční dar, částku 2.000,- Kč, na podporu jejich charitativních aktivit.