AKCE   2013

Hana Hynková - nová členka klubu

Na lednové schůzce byla slavnostně přijata do klubu Hana Hynková, která se od svého příchodu do klubu aktivně zapojila do činnosti a byla přijata všemi hlasy přítomných členek. Přijetí zahájila Gita Černá, která Hanu přivedla mezi nás. Úřadující prezidentka Jana Orlíková přivítala Hanku kytičkou a předala jí klubový odznak. Hanko, přejeme ti, ať se ti s námi daří, a jsme rády, že jsi naší členkou.

 

Výlet do Žďáru nad Sázavou

Červen 2013

Každoročně se vydáváme aspoň jednou za rok mimo Prahu. Letos jsme si pro výjezd a zároveň červnovou schůzku vybraly víkend 7. – 9. června 2013 a jako místo zvolily Žďár nad Sázavou. Lákal nás nejen starobylý zámek, ale také proslulý poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře, který patří od r. 1994 mezi světové památky UNESCO. 

Program byl doplněn přednáškou Zuzany Ilinčevové o životě a díle geniálního architekta nejen obou zmíněných objektů - Jana Blažeje Santiniho Aichla (1677 - 1723). Výborně vybraný renovovaný "Pension V kapli" v zámeckém areálu spolu s krásným počasím, to vše přispělo k výborné náladě. Opět se ukázalo, že takový výjezd je pro atmosféru v klubu velmi užitečný. Téměř stoprocentní účast a spokojenost nás všech s tím výjezdem jsou toho důkazem.

 

Pomoc ACORUSU

Červen 2013

Ředitelka ACORUSU -  centra pro osoby ohrožené domácím násilím - Mgr. Zdena Bednářová se na nás obrátila s prosbou najít řešení svízelné životní situace jedné z jejich svěřenek. Vzhledem k tomu, že jsme řadu let v kontaktu s tímto centrem, řada našich členek hledá trvalejší řešení, ale protože víme, že rychlá pomoc bývá nejúčinnější, rozhodly jsme se  poslat ihned jménem klubu finanční částku 5000,- Kč, kterou některé členky navýší svým osobním příspěvkem.

 

Česko-německé kontakty

V srpnu se Eliška a Zuzana setkaly s dvěma dámami z německého Penzbergu, které putují tzv. Jákobovou cestou do španělského poutního místa Santiago de Compostella (tentokrát prošly malou část trasy z Bráníka na Karlštejn). Obě dámy mají také zájem v budoucnu dále rozvíjet dialog mezi našimi zeměmi, i v rámci programu Brücke-Mosty-Society (Ackermann-Gemeinde, Anti-Komplex), takže letos nebo příští rok opět navštíví Prahu.

 

Vernisáž výstavy CESTA ZA SKLENĚNÝM GRÁLEM

4. 9. 2013

Úvodní slovo k této jubilejní výstavě nastiňující posledních 20 let tvorby J. Rybáka pronesla Jana Orlíková.  Jaromír Rybák, manžel členky našeho klubu Kateřiny Rybákové,  je vynikajícím sklářem, který dokáže spojit skleněné výtvory s měděnými uměleckými nosníky, ale představit se i jako malíř. Mezi známými a uměleckou veřejností nechyběly ani některé členky našeho klubu (Hermína, Eliška, Jana M., Jana O., Kateřina). Výstava se konala v galerii Diamant ve Spálené ul. v Praze 1.

                                         

 

Oslavy 10. výročí vzniku SIC Košice

ve dnech 10.-13.října 2013 se 3 členky našeho klubu zúčastnily oslav 10. výročí SIC Košice (Hana Hynková, Bobi Matyášová a Lenka Šťastná). Celá akce byla perfektně organizačně připravena.Na setkání zavítaly též  sororky ze Žiliny, Bratislavy, Brna, maďarského Szegedu a polského Krakova. Program oslav byl oficiálně zahájen přijetím u primátora města Košic na historické radnici, kde jsme se zapsaly do kroniky města a měly možnost prohlédnout si nádherné reprezentační prostory radnice . Večer byla pořádána slavnostní večeře, během které bylo zhodnoceno  úspěšné desetileté působení klubu v Košicích a došlo rovněž ke slavnostnímu předání funkce prezidentky klubu. Novou prezidentkou klubu se stala JUDr. Mária Olšavská, která tuto funkci převzala od Ing. Beaty Murkové. V rámci večeře vystoupily se svým hudebním programem  děti ZUŠ, které SIC Košice dlouhodobě podporuje.

Následující den program pokračoval výletem do oblasti Zemplína s návštěvou vinného sklípku a degustací zdejšího výborného Tokajského vína a byl gradován večerní návštěvou Verdiho opery Rigoletto ve Státním divadle Košice.

Co nás uchvátilo byla hlavně ohromná podpora SIC Košice od vedení města.  A potom nádhera města, které se  za poslední roky velice změnilo. Však také proto asi bylo vyhlášeno pro rok 2013 - Evropským hlavním městem kultury.

SIC Košice přejeme hodně dalších úspěšných projektů a stálou podporu města i ostatních organizací.

  Přijetí u primátora města Košice

 

Návštěva z Bayreuthu

12.-13. října 2013

Početná skupinka členek našeho přáteleného SIC Bayreuth i s řadou manželů navštívila Prahu. V sobotu využili naši nabídku navštívit jazzový concert. V neděli za krásného slunečného počasí se prošli Prahou s výkladem průvodkyně, členky klubu J.Matějkové.  Procházka byla zaměřena  nikoliv na tradiční turistické trasy, ale na Nové Pražské město,  s důrazem na secesi a kubismus. Nechybělo příjemné zastavení  na kávu v historickém hotelu na Starém Městě, poté procházka ulicemi  bývalého židovského města a na závěr společný oběd  v zajímavé restauraci Grosseto na Vltavě. Všechny zúčastněné ocenily přátelskou atmosféru a tradici našich kontaktů (J.Orlíková, E.Krchová, E.Kyselová, V. Volaříková).

 

 

Setkání se sororkami z Indie

18.10.2013

Prahu navštívily na své cestě Evropou 2 sympatické členky SI klubů Nisha Ghosh z města Pune, stát Maharashtra a Naina Shah z Chennalu, stát Tamilnadu. Jejich životní podmínky jsou velmi odlišné od našich, přesto jsme našly plno společných zájmů i zážitků. Opět se potvrdilo, jak členství v klubech Soroptimist ženy spojuje a mají k sobě blízko. Potěšily nás jejich drobné dárečky, zhotovené ručně nejen jimi, ale i např. ženami, kterým se rozpadly rodiny při zásahu přírodních živlů tsunami v r. 2004. Nové kontakty se vzdálenými přáteli navázaly za pražský klub Irena Coufalová a Jana Matějková.

 

Setkání nad skleničkou vína 

Každoročně pořádáme setkání klubu s veřejností při besedách nad skleničkou vína s význačnými osobnostmi kulturního a společenského života. Výtěžkem z těchto tradičních společenských akcí podporujeme vždy jeden z našich stálých projektů. Zveme své známé, abychom si společně popovídali s vybraným hostem z oblasti kultury, umění, vědy apod. Mezi našimi hosty byli: herci Petr Kostka, Jana Hlaváčová, Květa Fialová, Václav Postránecký, Jiří Lábus, Miroslav Donutil, houslista Václav Hudeček, chirurg Jan Měšťák, CSc., architekt Zdeněk Lukeš, dirigent Libor Pešek, šéfkuchař Zdeněk Pohlreich, kytarista Štěpán Rak.

V listopadu 2013 přišel mezi nás americký novinář Erik Best, který žije v Praze.


Vánoce v ACORUSU

Jak už je naším dobrým zvykem, připravily jsme pro jednotlivé děti, které jsou se svými maminkami v tomto zařízení, dárečky pod stromeček. Překvapeny a potěšeny byly nejen děti, ale i maminky, kterým jsme tento rok navíc připravily milé a pěkně zabalené dárkové potěšení. Maminky dojatě děkovaly a některé přiznaly, že dostávají takové dárky poprvé. O to větší byla naše radost.