AKCE    2011

Setkání nad skleničkou vína

listopad 2011

Tradičně jednou do roka zveme naše přátele na setkání se známou osobností. Letos přijal pozvání majitel Café Imperial a restaurace Divinis v Praze pan Zdeněk Pohlreich. Pro všechny bylo velmi zajímavé sejít se v neobyčejných prostorách klasické budovy Národního muzea a popovídat si se „známou tváří“ z obrazovky a vyslechnout i jeho běžné starosti.

Výuka angličtiny

V kurzu angličtiny stále pokračujeme. Zůstáváme u jedné skupiny a stejné zkušené pedagožky.

Výroční schůze

říjen 2011

15 let existence klubu již oslaveno v dubnu. Po výroční schůzi vstupujeme do dalšího dvouletého období s novým boardem. Dvě členky se rozhodly naše řady opustit, jedna nová přišla. Věříme, že její kontakty a naše dobré nápady vnesou svěží vítr do další činnosti klubu.

 

 

20. výročí SIC Brno

září 2011

Oslav kulatého výročí našeho sesterského klubu se zúčastnily Regina P., Věra G. a Anna P.

Mezinárodní letní tábor pro talentované děti ve Zlaté Idce, SR

srpen 2011

I letos jsme přispěly k úspěchu letního tábora, organizovaného SIC Košice. Chtěly jsme opět vyslat a finančně podpořit 2 již osvědčené dívky, které při loňském táboře aktivně pomáhaly při organizování účasti menších dětí. Pro nemoc však nemohly odjet, a tak byli vybráni 2 mladí chlapci, pro které to byla jejich první zkušenost na této výjimečné akci.

Návštěva Ekotechnického muzea

červen 2011

Společně jsme navštívily Ekotechnické muzeum v Praha 6-Dejvicích, kde jsme obdivovaly nejen prozíravost projektantů, kteří navrhli kanalizační a odtokový systém pro Prahu, ale také preciznost stavitelů z počátku 20. st.

Governor's meeting

květen 2011

Setkání guvernérek evropských SI klubů, které se uskutečnilo letos v italském Palermu na Sicílii, se za oba české kluby zúčastnila Věra Gajdošíková, viceprezidentka SIC Praha, a také Irena Coufalová jako zástupce SI Europe v OSCE.

Nová členka klubu

květen 2011

Přivítaly jsme Kateřinu Bělskou, která se po ukončení své zahraniční mise na Slovensku vrací do Prahy a stává se členkou pražského klubu. Dosud byla členkou SI klubu Košice.

Oslava 15. výročí založení SI klubu Praha

duben 2011

Ve dnech 7. – 10. dubna 2011 přijalo naše pozvání na 60 sester z nejrůznějších koutů Evropy a společně jsme si užily program i vzájemná setkání. Nechybělo tradiční provázení Prahou historickou, ale i novými objekty, zajímavý byl jazzový koncert v kostele Šimona a Judy a samozřejmě slavnostní večer v hotelu President. Část finančního výtěžku jsme mohly věnovat organizaci pro výchovu handicapované mládeže Modrý klíč, se kterou jsme stále v kontaktu.

 

 

Spolupráce se zařízením ACORUS

Hana Šamalíková opakovaně iniciovala podání projektu ve spolupráci s azylovým domem ACORUS. Projekt byl přijat a azylový dům obdržel fantastickou částku ve výši 250 000 Kč na podporu a další rozvoj své činnosti.

Nové přítelkyně – budoucí členky klubu?

únor 2011

Marie-Laure přivedla do klubu své přítelkyně Nicole Ospinu z USA a Anne-Petru Sibbles z Nizozemí. Nejsou členkami SI ve svých zemích, ale rády by poznaly, jak organizace pracuje, a mají zájem o spolupráci.

Přednáška “V čem žijeme”

únor 2011

Téma nabídla a pohovořila o něm členka klubu arch. Zuzana Ilinčevová. Stručně popsala vývoj osad až k budování větších měst, velkoměst, vznik satelitů a chování lidí v nich. Dnes nás sice ovlivňují nové komunikační prostředky, ale potřeba domluvit se lidi stále sdružuje. Dověděly jsme se i o knižních titulech autorů, kteří se problematikou zabývají.

Divadelní představení v Poděbradech

leden 2011

Naše spolupráce s Rotary klubem Poděbrady pokračuje – krásné pozvání na benefiční představení místního divadelního spolku Jára Cimrman. Zúčastněné za náš klub J. Matějková, V. Gajdošíková a J. Benešová předaly při této příležitosti Rotary klubu částku 2 000,- Kč.