AKCE  2009

 

Setkání nad skleničkou vína s ing. arch. Zdeňkem Lukešem

listopad 2009

Již 11. setkání s význačnou osobností společenského a kulturního života jsme připravily v polovině listopadu v budově bývalého Federálního shromáždění, kam se postupně přesunují fondy Národního muzea.

Finanční výtěžek naší tradiční společenské akce – setkání s veřejností, kdy jsme vyslechli zajímavou přednášku o Pražském hradě od ing. arch. Lukeše, vynesla klubu Kč 10.000,-. Finanční částku jsme předaly psychosociálnímu centru pro týrané ženy a děti ACORUS, který patří k námi podporovaným institucím.

V prosinci 2009 jsme pro stejnou instituci připravily vánoční dárky pro 13 dětí, které byly v době Vánoc se svými maminkami v ochranné péči ACORUSU.

 

Rotaract Poděbrady

listopad 2009

2 členky našeho klubu se zúčastnily slavnostního předání Charty (zakládací listiny) Rotaract Clubu Poděbrady v prostorách poděbradského zámku 7. listopadu. Rotaract club Poděbrady je nezisková organizace, která sdružuje mladé lidi ve věku od 18 do 30 let a patří do mezinárodní organizace Rotary International. Tento klub vznikl z iniciativy Rotary Club Poděbrady, se kterým nyní úzce spolupracuje.

Výuka angličtiny

od listopadu 2009

Byl zahájen kurz angličtiny, hrazený z příspěvku Evropské federace. Kurz probíhá ve 2 skupinkách – pro mírně pokročilé a konverzace s rodilým mluvčím.

Výroční schůze klubu

20. říjen 2009 - v soukromém klubu MAT

Milými hosty byli pánové Bílek a Preisler z Rotary klubu Poděbrady a pan Radek Netušil z Modrého klíče. Prezidentka Kateřina shrnula činnost klubu za uplynulé 2 roky - za nejvýznamnější akce lze považovat pomoc postiženým povodněmi, zorganizování oslavy 10letého výročí Psychosociálního centra Acorus či kladné vyřízení našeho požadavku na Evropskou federaci o příspěvek na výuku angličtiny.

Novému boardu jsme popřály hodně zdaru v dalším dvouletém období činnosti. Zároveň blahopřejeme naší milé kolegyni Irence Coufalové, která byla na další období vybrána jako zástupce SI Europe v OSCE!

 

Nová členka klubu

říjen 2009

Od října má náš klub, byť dočasně, novou posilu. Marie-Laure SASSE- POIRET z klubu Brusel Doyen pobývá v současné době se svým manželem v Praze a bude navštěvovat naše schůzky.

Setkání se členkami klubu Telfs, Innsbruck

říjen 2009

Ve dnech 24. - 26. 10. 2009 navštívilo Prahu 13 členek z Rakouska. Při procházce Prahou a poté při společné večeři s členkami našeho klubu byly navázány nové přátelské vztahy a vyměněny zkušenosti z práce obou klubů. Pražský klub byl pozván k návštěvě Tyrolska.

Návštěva linkového klubu Monza/Itálie

říjen 2009

Ve dnech 9. -11. 10. 2009 šest členek našeho klubu navštívilo SI klub v Monze při příležitosti oslav 50. výročí založení klubu. Tradičně krásné přijetí a bohatý doprovodný program, který všem zúčastněným umožnil seznámit se s historií a zajímavostmi místa, jako je např. Královská vila postavená v 18. st. pro vládnoucí Habsburky nebo obrovský park o rozloze 800 ha, sloužící nejen jako oáza zdraví, ale je místem pro společenské události a sport.

V r. 1922 tam byl postaven autodrom, proslavený v současnosti Italskou Grand Prix a závody Formule 1. V restauraci Fagianaia, jedné z mnoha na území parku, se konala slavnostní večeře za účasti zástupců celé řady italských klubů, prezidentky italské unie SI a 2 zahraničních klubů – z Francie a ČR.

 

Letní tábor pro talentované děti na Slovensku

srpen 2009

Tradičně jsme se zúčastnily letní akce Soroptimistického klubu z Košic vysláním a finanční podporou 2 dívek. Letošní tábor pro talentované děti se tentokrát konal v Herlanech a byl, jako vždy, úspěšný. Zástupkyně našeho klubu, které absolvovaly tábor již po druhé, byly letos „povýšeny“ na pomocnice lektorů a byly na to patřičně pyšné.

Návštěva linkového klubu Grange-over-Sands

červenec 2009

Ve dnech 15. – 20. 7. 2009 navštívily Regina Pešková s Lenkou Šťastnou náš spřátelený klub v angickém Grange-over-Sands v rámci setkání linkových klubů. Dostalo se jim, jak je v tomto klubu již zvykem, vřelého přijetí a neustálé péče. Byly jsme přizvány k účasti na již od r. 2007 trvajícím projektu Sierra. Koordinátorka této akce nás bude o možnostech, jak přispět, informovat.

Nová členka - Alena Novak

červen 2009

Na červnové schůzce klubu byla slavnostně přijata další nová členka – Alena Novak, která se rozhodla přestoupit ze švédského SI klubu, kde aktivně působila řadu let ve švédské Unii. Máme radost, že posílí naše řady tak zkušená sororka.

6. setkání českých a slovenských SI klubů

duben 2009 - Praha

Potěšilo nás, že všechny existující kluby v ČR a SR - Brno, Bratislava, Žilina i Košice - respektují tradici vzájemného setkávání, založenou v r. 2004 Zuzkou Ilinčevovou, a zúčastnily se ve velkém počtu.
Naše kolegyně jsme provedly Prahou - historickou i moderní - a zakončení proběhlo v klubu MAT, zpestřené dražbou šátků.
Bylo to pracovní i společenské setkání, přínosné a podnětné pro všechny.
Pražský klub referoval mj. o České ženské lobby, což bylo inspirací pro slovenské kluby. Klub Brno informoval o projektu „Patronát nad zanikajícími studánkami“ (návaznost na program „VODA“, vyhlášený Evropskou federací), což bylo pro všechny velmi zajímavé.

 

Plovoucí nemocnice na řece Bráhmaputra v Bangladéši - přednáška

březen 2009

Alena Novak žije se svým manželem ve Švédsku, ale udržuje stále kontakty s ČR i s SI klubem Praha. Při jedné z návštěv Prahy navštívila náš klub a přiblížila nám humanitární činnost ve vzdálené zemi, kde aktivně působila se svým manželem, též lékařem.

Prohlídka barokní expozice/Nová členka Anna Preislerová

únor 2009

Prohlídka barokní expozice ve Schwarzenberském paláci na Hradčanském náměstí se zasvěceným výkladem členky klubu Jany Orlíkové, kunsthistoričky. Společné návštěvy se zúčastnila též členka Lion´s klubu Praha San Giorgio pí Hana Morkos. Věříme, že to je dobrý počátek vzájemných klubových kontaktů.

Klub byl posílen o novou členku MUDr. Annu Preislerovou, která sice bydlí u Poděbrad, ale rozhodla se pro činnost v našem klubu. Během roční doby čekatelství na členství byla Anna velice aktivní. Radost nám dělá též spojení jejím prostřednictvím s Rotary clubem Poděbrady.

Návštěva sororek z Austrálie

leden 2009

Do Prahy zavítaly 2 členky z federace jihozápadní Pacifik, z Adelaide, Austrálie – Jenny a Evonne. Procházky zasněženou Prahou i setkání večer v typické pražské restauraci Krčma se zúčastnily nejen členky klubu, ale i manžel jedné z nás, obdivovatel Austrálie. Vzájemnou radost ze setkání i z nových dojmů možno vyčíst z přiložených snímků.