AKCE  2014

Návštěva ze SIC Košice

4.2.2014

Na naší únorové schůzce jsme mezi námi přivítaly milou návštěvu - prezidentku SIC Košice Máriu Olšavskou. Měly jsme tak možnost projednat řadu chystaných společných aktivit - tradiční letní tábor pro talentované děti  i připravované společné setkání českých a slovenských klubů  v Praze v červnu 2014. Našly  jsme si čas i na příjemné neformální posezení.

 

Setkání českých a slovenských klubů

se letos uskutečnilo v Praze. Ve dnech 6.-8. června 2014 pozval pražský SIC klub své partnerské kluby z Brna, Bratislavy, Žiliny a Košic k tradičnímu přátelskému setkání v Praze. Klub připravil program, který nabídl jak společné společenské setkání, tak i  kulturní program, cesty za starou i nejnovější architekturou  a společnou procházku Prahou. V přátelské atmosféře jsme si vzájemně vyměnily zkušenosti z práce v klubech. 

  

 

Governos meeting v dánské Kodani

V červenci se v Kodani (Dánsko) uskutečnilo setkání 130 zástupkyň Soroptimist klubů z celé Evropy na tzv. Governos meeting for Europe. Za Českou republiku se setkání zúčastnila prezidentka pražského klubu Zuzana Ilinčevová. Zástupkyně jednotlivých unií a single klubů jednaly mimo jiné o nových tématech - o ochraně přírody a o šetření s potravinami.

 

Klubové "výjezdní zasedání"  

Ve dnech 19. - 21. září 2014 jsme uspořádaly již tradiční každoroční klubový výlet po památkách UNESCO v Čechách – tentokrát do města Litomyšl. Město nás všechny skutečně uchvátilo svou jedinečností, půvabem, historií i bohatým kulturním a společenským životem.
 
Společně jsme s výborným průvodcem navštívily všechny památky velmi citlivě revitalizovaného zámeckého návrší, prošly jsme tradiční staročeský jarmark na nádherném hlavním náměstí a poseděly zde již trochu znavené v útulných kavárničkách u výborné kávy a zdejší vyhlášené čokolády domácí výroby. Řada z nás využila volných chvil k návštěvě vernisáží uměleckých výstav ve zdejších galeriích. Při slavnostní společné večeři jsme našly čas nejen na zábavu a smích, ale i na zhodnocení naší klubové činnosti a padla zde i řada námětů na činnost v dalším období.
 
Na
závěr našeho vydařeného setkání jsme se všechny shodly na tom, že: „Na duševní bázně – v Litomyšli lázně!"

 

Sklenička vína s panem Jiřím Stránským

Každoročně pořádáme setkání klubu s veřejností při besedách nad skleničkou vína s význačnými osobnostmi kulturního a společenského života. Výtěžkem z těchto tradičních společenských akcí podporujeme některý z našich stálých projektů. Letošní setkání se uskutečnilo ve středu 26. listopadu 2014 v Nosticově paláci v Praze, kam jsme pozvaly spisovatele, scénáristu a dramatika pana Jiřího Stránského.

 

 

Adventní setkání

Tradice je dobré dodržovat a tak jsme rády přijaly pozvání naší členky Katky Rybákové sejít se v jejich vilce krásně vyzdobené nejen vánočně, ale i se zajímavými výtvory obou manželů-architektů. Připravily jsme si chutné pohoštění, donesly vtipné dárečky do tomboly a i plno dárků, které jsme v následujících dnech dovezly do Acorusu. Nezapomněly jsme ani na vánoční koledy.

 

A opět Vánoce v Acorusu

I letos jsme připravily vánoční  dárky pro klienty azylového domu Acorus. A nebyly to jen dárečky pro děti, ale překvapení pod stromečkem našly i jejich maminky. Věříme, že se z dárečků budou všichni  těšit déle, než jen  během Štědrého večera. Nás, které jsme dárky vybíraly a připravovaly, bude hřát dobrý pocit o to víc, že jsme mohly přidat i něco navíc od přátel, které naše hezká tradice též oslovila.